Cad/Cam / NC-prototyping

CAD (Computer Aided Design) is niet meer weg te denken uit het ontwikkeltraject. Binnen ons bedrijf is een grote hoeveelheid kennis van en ervaring met CAD aanwezig (o.a. Unigraphics, Rhinoceros).
Deze kennis stelt ons in staat om opdrachten vanaf een schetsmatig idee te verwoorden naar een
3D-CAD bestand. Voor dit traject maken wij gebruik van Rhinoceros.

3D-CAD bestanden kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:

  • Maken van werktekeningen voor fabricage (o.a. draaien, frezen)
  • Virtueel testen (softwarematige sterkteberekeningen)
  • Maken van prototypes door middel van Rapid Prototyping en/of NC bewerkingen.

Voor het maken van prototypes met behulp van NC bewerkingen is het nodig dat een 3D-CAD bestand verwerkt kan worden in een CAM (Computer Aided Manufacturing) pakket. Daarmee kan de geometrie van het model omgezet worden in een set instructies die gelezen en verwerkt kan worden in een NC bestuurde machine. Deze NC machine freest of draait dan het uiteindelijke product.