Product ontwikkelaar

Industrieel ontwerper / Product ontwikkelaar / Etc

Bij het ontwikkelen van producten, machines, of onderdelen daarvan, worden vaak nieuwe mogelijkheden en oplossingen bedacht.
Deze ideeën moeten getoetst worden aan de wensen en eisen die waaraan het uiteindelijke onderdeel moet voldoen. Dit kan op meerdere manieren gedaan worden. Een mogelijkheid is het virtuele testen door middel van softwarematige sterkteberekeningen. Een andere mogelijkheid is het daadwerkelijk testen van het onderdeel, eventueel in een testopstelling.

Als een onderdeel daadwerkelijke getest moet worden, is er een keus uit vele technieken om tot een tastbaar product te komen.
De meest gangbare technieken zijn: frezen, draaien, slijpen en vonken. Minder gangbaar, maar even belangrijk, zijn de rapid prototyping technieken. Deze technieken geven ontwerpers de mogelijkheid om snel een functioneel product te laten maken. Er zijn verschillende rapid prototyping technieken die elk hun specifieke eigenschappen hebben. Al deze technieken hebben het verkorten van de doorlooptijd tot doel.

Product ontwikkelaars hebben meestal te maken met een deadline, per slot van rekening moet het nieuwe product eerder in de winkel liggen dan dat van de concurrent.
Voor deze groep is het uitermate belangrijk om het hele traject van idee tot productie efficiënt te plannen.
Dit heeft tot gevolg dat het maken van een prototype binnen korte tijd gerealiseerd moet kunnen worden. Met het maken van een prototype kunnen eventuele fouten in de constructie in een vroeg stadium ondervangen worden.
Diegenen die nog een stapje verder willen gaan, en een mooi gelakt designmodel willen hebben, kunnen het prototype tot een zeer hoog niveau na laten werken. Het prototype kan in de gewenste kleur gelakt worden, waardoor deze niet meer te onderscheiden is van het uiteindelijke product.